فاقرءوا ما تیسر من القرآن

بازدید علمی-آموزشی کودکان کانون محسن بن علی(ع) از ایستگاه آتش‌نشانی

آشنایی کودکان با نقش ايمني وپيشگيري ازوقوع خطر

بردن کودکان به ايستگاه آتش نشاني يکي ازبازديدهاي علمي-آموزشي است که نقش ايمني وپيشگيري ازوقوع خطر رابراي کودکان درنظرگرفته است.لذا
مديريت محترم کانون باهدف آشنايي قرآن آموزان بابرگزاري اردوي آتش نشاني کودکان رابااين شغل پرمخاطره آشناکردند.درايستگاه آتش نشاني بعدازخواندن شعردسته جمعي براي آتش نشان ها توسط قرآن آموزان،وسايل مربوط به آتش نشاني توسط مسئولين محترم ايستگاه توضيح داده شد و با اجراي برنامه هاي  متنوع و اجراي عملي با ابزار و ماشين اتش نشاني قرآن آموزان را بيشتر آشناکردند.

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط