فاقرءوا ما تیسر من القرآن

عیدقربان، آزمون بندگی و جشن رهایی از هوای نفس بر همگان مبارک باد.

گرد آمده از نیستی این مزرعه را برگ
ای برق مزن خرمن ما سوختنی نیست
در طوف حریمش ز فنا جامهٔ احرام
کردیم که این جامه به تن دوختنی نیست....

حاجیان دسته دسته به قربانگاه عشق ابراهیم و اسماعیل فرود می آیند تا در شكوهمندترين آيين دينى از زخارف دنيا دور شوند و به او نزديكتر. ايام حج نشانه اى از پاكيزگى ، رهايى، آزادگى، آگاهى و معنويت است. و اکنون سرزمین منا آماده است تا وجود سراسر پاکی و خلوص حاجیانی را که در چشمه مشعر و عرفات شستشو داده اند صیقل دهد و به یاد آنان آورد که اینجا باید لحظه ای درنگ کنی و چشم بر همه آرزوهای دور و داز دنیایی خود فروبندی... و بدانی که او فقط مشتاق توست ، تو هم مشتاق او باش و بر عهدت بمان تا آخر این مسیر....سلام بر ابراهيم، سلام بر محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) و سلام بر همه بندگان صالح خداوند.

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط