فاقرءوا ما تیسر من القرآن

مراسم شکرانه قرآن آموختگان کانون محسن بن علی (ع)

مراسم شکرانه قرآن آموختگان کانون محسن بن علی (ع) برگزار شد

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط