فاقرءوا ما تیسر من القرآن

یلدای فاطمی در موسسه قرآن و عترت آیات هدایت

برگزاری آیین یلدا و آموزش سنت نیاکان به فرشته های کوچک موسسه قرآن و عترت آیات هدایت.دراین مراسم نوگلان احترام به بزرگترها در قالب نمایش فراگرفتند و با آیین قصه گویی شب یلدا آشنا شدند. در پایان یاد بود یلدایی به عزیزان تقدیم شد.

برای برقراری ارتباط می توانید از فرم تماس، در منوی سایت، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر از طریق ایمیل با شما در میان گذاشته می شود.

سایتهای مرتبط